Muutoksen kiemuroissa

Perjantai 31.8.2018 klo 20.12 - Ulla Leino


”Et tule koskaan muuttamaan elämääsi, ellet muuta jotain mitä teet päivittäin.”
 Mike Murdock

 

Tätä kirjoittaessani muistelen omia muutosprosessejani eri elämänsaroilta. Tässä tuon kuitenkin esille itselleni erittäin tutun näkövinkkelin eli painonhallinnan. Tutuksi tuon alueen tekee paitsi omakohtainen kokemus painon pudotuksesta ja pysyvän muutoksen tarpeesta, myös siitä kuinka se voikin olla niin vaikeaa.  Tämä muutos tuli ajankohtaiseksi aikanaan, äitiyslomani loppuvaiheilla, parisenkymmentä vuotta sitten, kun havaitsin oman fyysisen kuntoni romahtaneen täysin ja painon nousseen itselleni huippulukemiin. Liikkuminen oli hankalaa, maha tunti olevan aina tiellä ja pienikin rasitus sai sydämen hakkaamaan. Silloin pudotin painoa reilut parisenkymmentä kiloa. Painonpudotus ravitsemustottumuksia muuttamalla auttoi voimaan paremmin ja sain liikunnan riemun takaisin.  Kokemusta on karttunut myös muiden seuraamisesta, ohjaamisesta ja tukemisesta ohjaamieni painonhallintaryhmien kautta. Näitä kokemuksia hyödyntäen olen kehittänyt ”Muutoksen tuulet” -painonhallinnan ryhmälle oman konseptin. Tämä konsepti painottuu muutosmotivaatioon ja sen ylläpitämiseen, tavoitteen kirkastamiseen sekä tunteiden hallintaan. Työskentelyssä käytetään apuna erilaisia toiminnallisia (liike, kuva, kirjoitus, valokuvaus ym.) harjoituksia ryhmän toiveiden mukaisesti.

Elämä on jatkuvassa muutoksessa olemista, halusimmepa sitä tai ei. Toisinaan muutokset ovat hyvin pieniä ja huomaamattomia, itse itseään ohjaavia. Nämä muutokset eivät vaadi meidän huomiotamme ja voivat toisinaan jopa yllättää meidät. Huomiota ja sopeutumista vaativia muutoksia on ihmisen kehityksessä lapsesta aikuiseksi ja siitä edelleen kohti vanhuutta paljon, muutokset tuovat aina uusia haasteita mukanaan muuttaen elämänmenoamme. Nämä muutokset voivat mennä ohi melko kivuttomasti, mutta joillekin ne voivat aiheuttaa isoja kriisitilanteita. Nuori yrittää parhaansa mukaan sopeutua kehoissa tapahtuviin muutoksiin, joita hormonimyrskyjen aiheuttamat mielialan vaihtelut siivittävät. Kasvaessa nuori joutuu kohtaamaan myös lisääntyvien vaatimusten määrän ja lapsuuden huoleton elämä saa väistyä taka-alalle. Myös muut ikäkaudet tuovat mukanaan vääjäämättömiä muutoksia elämään, osa niistä on iloisia ja osa surullisia, osaan on helppo sopeutua kun toiset vaativat enemmän työtä ja pidemmän ajan.

Muutokset seuraavat pääsääntöisesti tiettyä kaavaa, oli sitten kyseessä omasta tahdosta tehtävä tai ulkopuolelta määrätty muutos. Ensimmäisessä, esiharkinnan vaiheessa, muutos ei vielä ole kovin omakohtainen vaikka muutostarve on jo havaittavissa. Painonhallinnassa tämä esiharkinta sijoittuu yleensä siihen kohtaan kun vaatteet alkavat kiristää tai käyvät totaalisesti pieneksi. Tässä vaiheessa saattavat ystävät, sukulaiset tai ammattiauttajat huomauttaa painosta ja elämäntapojen epäsopivuudesta. Harkintavaiheeseen siirrytään siinä kohtaa, kun muutostarve muuttuu omakohtaiseksi ja sitä aletaan punnita. Tulee asetelma, missä käydään läpi menneen ja tulevan hyvät ja huonot puolet, kannattaako lähteä toimimaan muutoksen aikaansaamiseksi. Tämän harkinnan jälkeen tehdään jonkinlainen päätös, mikä siivittää joko toimimaan muutoksen eteen tai palaamaan vanhoihin tapoihin oli ne sitten itselle kuinka haitallisia tahansa. Jos päätös on myönteinen muutoksen suhteen, asetetaan tavoitteet ja lähdetään suuntaamaan niitä kohti eri välietappien kautta. Toimintavaiheeseen liittyy uusien mallien ja tapojen vakiinnuttaminen omaan elämään, jotta niistä tulisi pysyviä. Jokaisella nämä vaiheet ovat erimittaisia ja kiirehtiminen saattaa saada koko muutosprosessin vaakalaudalle.  Onhan siellä vaiheissa mainittu vielä lipsahdus/retkahdus, jolloin palataan joko hetkellisesti tai kokonaan vanhoihin tapoihin ja toimintamalleihin.

Muutoksen nopeudesta omakohtaisena kokemuksena mietin yrittäjäksi lähtemisen polkuani. Muutosmotivaatio oli koko ajan sisältä päin lähtevää, paine ja halu muutokseen siis tuli itsestä. Kuitenkin pelko ja epävarmuus pitivät usean vuoden ajan kiinni vanhassa, joka oli tuttua ja turvallista. Osittain muutoksen lopullista toteutumista pitkitti myös tekemäni työn mukavuus itselle. Työ itsessään sekä työryhmä olivat todella mukavia mutta ympäristön luomat odotukset ja paineet estivät työn tekemisen koko sydämellä ja söivät siten omia voimavaroja melkein katkeamispisteeseen asti. Joten, jos oikein tarkkaan miettii, painetta muutokseen tuli myös ulkoapäin.  Monesti muutoksen toteutumiseen vaaditaankin molemmat eli sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Riittävän pitkä harkinta ja asioiden pyörittely sekä uuden tiedon hankinta auttoivat lopulta voittamaan pelot ja irrottautumaan itselle epätyydyttävästä tilanteesta. Nyt ollaan uuden edessä ja matka jatkuu kohti itselle sopivaa toimintatapaa.

Kuten aikaisemmin jo mainitsin, eivät muutokset aina ole helppoja. Muutoksen edessä ihminen usein alkaa vastustaa tapahtumia, jolloin muutosvastarinta nostaa päätään. Muutos voi olla pelottavaa, sillä se rikkoo joko osan tai jopa kaikki totutut kuviot ja rutiinit. Muutos voi olla ulkoa ohjattua, jolloin muutokselle ei yleensä ole motivaatiota vaan sitä vastustetaan. Jotta vastustus saataisiin pois ja vastustukseen käytetty energia valjastettua muutosprosessin eteenpäin viemiseksi on tärkeää saada henkilön sisäinen motivaatio heräämään. Näin voidaan yhdistää sekä ulkoa tulevat muutostoiveet ja -vaatimukset että omat muutostoiveet ja -tarpeet. Muutos kaikessa pelottavuudessaan on kuitenkin yleensä hyvä asia, se avaa uusia väyliä ja luo näin monipuolisemman mahdollisuuksien kirjon. Itselleni yrittäjäksi ryhtyminen on tuonut monipuolista sisältöä työpäiviin, yksikään päivä ei ole samanlainen. Päiviin kuuluu paljon yksin puurtamista työpöydän ääressä mutta myös liikuntaa ja ihmisten kohtaamista, mielenkiintoisia keskusteluja erilaisten ongelmien parissa. Nyt minun on mahdollista toteuttaa tanssi-liiketerapeutin työtä täysipainoisesti, jolloin myös oma luovuus pääsee kasvamaan ja kehittymään, kasvattaen omaa itsetuntemusta ja itseluottamusta.

Näiden pohdintojen myötä toivotankin kaikille muutostarpeestaan ja -vaiheestaan huolimatta erittäin antoisaa ja luovuutta herättelevää syksyä.

 

 

Syksyinen_kylatie.JPG


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini