TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT JA YLLÄPITÄVÄT PALVELUT


Terapeuttinen tanssi:

Ryhmämuotoinen liikuntatuokio, jonka aikana paneudutaan kehon ja mielen sekä ympäristön keskinäiseen vuorovaikutukseen. Toimii erittäin hyvin itsen tutkimisen välineenä. Ryhmän aikana tutkittavat asiat voivat olla hyvin moninaisia esim. oman naiseuden kokeminen, yksilönä ryhmässä jne.

Kesto: 60 - 90 min.

Venyttely ja rentoutustunnit:

Rauhallinen tunti, jossa keskitytään lihashuoltoon pitkäkestoisin venytyksin. Tunnin loppuun sijoittuu rentoutustuokio. Mahdollisuus toteuttaa sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisena.

Kesto: 60 min.

TYKY-/TYHY-luennot:

Luento voidaan koostaa ryhmän tarpeen mukaisesti eri hyvinvoinnin alueelta. Luento voi olla joko perinteinen keskusteleva tilaisuus, se voidaan toteuttaa toiminnallisena (TLT) tai näiden yhdistelmä.

Esimerkkejä luentosisällöistä:

  • tanssi-liiketerapia hoito- ja kuntoutusmuotona
  • tanssi ja liike hyvinvoinnin lähteenä