Ryhmät

 • toiminnassa olevien ryhmien tiedot
 • alkavat ryhmät

Tanssi-liiketerapeutin / sairaanhoitajan palvelut

 • Tanssi-liiketerapia
 • Terapeuttinen keskustelu
 • Painon- / elämänhallinta

Terveyttä edistävät ja ylläpitävät palvelut

 • Terapeuttinen tanssi
 • Venyttely ja rentoutustunnit
 • TYKY- / TYHY-luennot

Tanssilliset tunnit

 • Rivitanssi
 • Kuntorivitanssi
 • Sweatdance (Kuntotanssi)
 • Perusjumppa