Historian kultahippuja ja kiviriippoja

Lauantai 19.10.2019 klo 14:41 - Ulla Leino

Historian kultahippuja ja kiviriippoja aloittaa blogikirjoitusten sarjan, joka on saanut kimmokkeen NLP.n loogisista tasoista.

Kaikella ja kaikilla on oma ja yhteinen historiansa, toisilla pidempi kuin toisilla. Historialla voi olla meille suuri merkitys, vaikka toiset eivät koe omaa historiaansa tärkeäksi. Historia on kuitenkin mennyttä ja mennyt vaikuttaa nykypäivään, kuten nykypäivä tulee vaikuttamaan tulevaisuuteen.  Mennyttä ei kannata haikailla, eikä sitä voi kokonaan myöskään unohtaa. Toisinaan on hyvä palata menneeseen, hakea sieltä vastauksia ja ottaa oppia menneessä tapahtuneista virheistä ja onnistumisista, menneisyyden tuloksista. Meidän on hyvä myös tietää mitä kaikkea kannamme mukanamme omasta ja läheisten menneisyydestä. Kuinka kauan ihmiskunnan historia vaikuttaa meissä yksilöinä ja mitkä asiat kannamme mukanamme ihan suotta?

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Aistimusten askelmerkit

Keskiviikko 5.6.2019 klo 10:47 - Ulla Leino

Miksi reagoimme eri lailla, vaikka aistikokemus olisi sama?

Tieto kokemuksesta kulkee samoja hermoratoja pitkin, hermoliitosten eli synapsien kautta aivoihin (limbiseen järjestelmään). Aivoissa sijaitseva limbinen järjestelmä toimii ”tunnekeskuksena”. Se ottaa vastaan aistimukset ja säätelee tunnereaktioita sekä emotionaalista kasvua. Näköhavainnot, äänet sekä kehosta tulevat aistimukset taas tallentuvat ja ne käsitellään aivopuoliskojen uloimmassa kerroksessa eli aivokuoressa.  Aivokuoressa sijaitsevat assosiaatioalueet jäsentävät erilaiset aistikokemukset kokonaisuudeksi aivojen alempien tasojen kanssa.

Aistikokemukseen reagoiminen on kiinni hermojärjestelmästä mutta myös oppimisesta. Opimme jatkuvasti omista kokemuksista ja ympäröivän yhteisön reaktioista. Mallitamme koko ajan, joko tietoisesti tai tiedostamatta, ympärillämme olevia ihmisiä ja tapahtumia. Erityisen voimakkaasti tämä mallittaminen näyttäytyy lasten oppimisen kanavana. Lapset seuraavat vanhempiaan, sisaruksiaan tai muita läheisiään ja imevät heidän toimintatapojaan itselleen. Näin oppi siirtyy sukupolvelta toiselle, eikä kaikkea tarvitse itse kantapään kautta opetella. Valitettavasti myös ns. haitalliset tavat reagoida tallentuvat geeneihimme ja sitä kautta omaan reagointipatteristoomme. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: aistit, aistimukset

Terapeuttista tanssia vai tanssi-liiketerapiaa

Maanantai 29.4.2019 klo 21:35 - Ulla Leino

Voiko tanssi olla terapeuttista? Milloin siitä tulee terapiaa?  Mitenkä terapia ja terapeuttinen eroavat toisistaan?

Yleisesti tiedetään, että tanssi tuottaa paljon hyvänolon hormoneja, lievittää kipuja ja aktivoi ihmisiä. Tanssin avulla voidaan luoda uusia sosiaalisia kontakteja ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin, kuulua johonkin yhteisöön. Seuratanssit ovat hyvä esimerkki juuri tuosta sosiaalisesta yhteydestä.  Tanssi toimii hyvänä apuna myös kestävyyskunnon parantamisessa ja ylläpitämisessä. Verenkiertoelimistö saa miellyttävällä tavalla tarvitsemaansa rasitusta, hyvänolon hormonien helliessä koko elimistöä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tanssi-liiketerapia, terapeuttinen tanssi, luovat terapiat, taideterapia

Ansaitsenko vai en

Lauantai 30.3.2019 klo 9:31 - Ulla Leino

Ansaitseminen, mitä se oikeastaan elämässä tarkoittaa. Menneiden sukupolvien asettamat historian painolastit kulkevat mukanamme myös ansaitsemisen ja ansaitsemattomuuden saralla. Ansaitsemmeko syödä, onko ruoka meille palkkio vai rangaistus? Näkökulmaa muuttamalla voidaan muuttaa myös sanojen merkitystä ja synnyttää näin uudenlainen kokemus ajatuksissa, tuntemuksissa ja ymmärryksessä.  Näitä asioita pohdiskelen kirjoituksessani, joten hyvää lukuhetkeä ja sanojen uudelleenmäärittelyn harjoittelua.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ansaitseminen, lupa syödä, sanojen uudelleenmäärittäminen

SYMBOLIT TERAPIATYÖSSÄ

Torstai 28.2.2019 klo 17:19 - Ulla Leino

Symbolit ovat olleet itselleni voimakkaasti esillä viimeisten kuukausien aikana. NLP Master kurssilla teimme viimeksi symboliesineiden avulla omien sisäisten osiemme välistä keskustelua. Tämä avasi jälleen ovia aikaisemmin käytössäni olleisiin, mutta mielen syövereihin uponneisiin työskentelymenetelmiin. Menetelmiin, joita olen mielestäni menestyksellisesti ottanut mukaan myös terapiatyöskentelyyn, terapeuttisten keskusteluiden osaksi. Samalla olen miettinyt mitä kaikkia mahdollisuuksia symboliikka voikaan tuoda mukanaan työskentelyyn ja ihmisen elämään...

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: symboliikka, terapia

Uusi vuosi, uudet haasteet

Tiistai 1.1.2019 - Ulla Leino

MILLAINEN JUTTUKAVERI OLET ITSELLESI?

Jos riittävän monta kertaa sanot itsellesi olevasi tyhmä ja taitamaton, olet sitä kerta kerralta yhä enemmän. Kun epäonnistumisten hetket tuntuvat yhä kotoisammilta, on aika vaihtaa puheenaihetta - itsesi kanssa. Suurin osa onnistuu useimmissa tehtävissään joka päivä, muttei anna niistä koskaan tunnustusta itselleen. Vain se kehittyy mitä mitataan. Ellet sinä itse pidä huolta siitä että keskustelet itsesi kanssa positiivisesti, niin kenen luulet ottavan tehtävän hoitaakseen?

                      -Positiivarit/Ajatusten aamiainen 6.10.2008-

 

Elämä on haasteita täynnä. Toiset niistä tulevat itsestään eteemme, halusimme niitä tai emme. Toisiin haasteisiin tartumme innokkaina ja tietoisina, itse etukäteen valitsemina haasteinamme. Toisinaan haasteet ovat helppoja kohdata ja toteuttaa, toisiin joudumme käyttämään paljon aikaa ja voimavarojamme.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lupaus, haaste, itsenhaastaminen, voimavarat

Kosketus

Maanantai 3.12.2018 klo 10:01 - Ulla Leino

Kosketus aiheuttaa meissä sekä ulkoisia että sisäisiä fysiologisia ja myös psyykkisiä vaikutuksia. Kosketuksen katsotaan olevan elintärkeä osa selviytymistä ja se kuuluu erottamattomana osana sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Kosketuksella voidaan lievittää sekä fyysistä että psyykkistä kipua, sillä se luo arvostuksen, luottamuksen ja turvallisuuden tunteita. Kosketuksella voidaan tuoda lisää elinvoimaa kehoon ja tyynnyttää mieltä. ...

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kosketus, rentoutus

Muutoksen kiemuroissa

Perjantai 31.8.2018 klo 20:12 - Ulla Leino

Elämä on jatkuvassa muutoksessa olemista, halusimmepa sitä tai ei. Toisinaan muutokset ovat hyvin pieniä ja huomaamattomia, itse itseään ohjaavia. Nämä muutokset eivät vaadi meidän huomiotamme ja voivat toisinaan jopa yllättää meidät. Huomiota ja sopeutumista vaativia muutoksia on ihmisen kehityksessä lapsesta aikuiseksi ja siitä edelleen kohti vanhuutta paljon, muutokset tuovat aina uusia haasteita mukanaan muuttaen elämänmenoamme. Nämä muutokset voivat mennä ohi melko kivuttomasti, mutta joillekin ne voivat aiheuttaa isoja kriisitilanteita. . . .

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Arvomaailman kartalla Tantsullan tapaan

Tiistai 19.6.2018 klo 9:32 - Ulla Leino

Opiskelen tällä hetkellä NLP Practitioner – opintokokonaisuutta ja viimeisimmällä lähijaksolla kävimme läpi loogisia tasoja, jotka ovat ihmisen toiminnan eri tasoja ja ne voidaan löytää kaikista inhimillisistä järjestelmistä.  Loogisia tasoja ovat ympäristön, käyttäytymisen ja toiminnan, kykyjen ja taitojen, arvojen ja uskomusten, identiteetin taso. Näiden lisäksi on vielä spirituaalinen taso, missio ja elämän ”ydin”. Omalla historiallamme on vaikutus kaikkiin loogisiin tasoihin ja vaikutus voi olla joko tiedostamatonta tai tietoista.  Päädyin pohtimaan ensin omia arvojani ja uskomuksiani koulutuspäivän aikana tehdyssä harjoituksessa, jonka jälkeen tarkastelin myös Tantsullan arvoja kyseisen järjestelmän kautta.

 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Hieman taustaa Tantsullasta ja minusta

Perjantai 4.5.2018 klo 9:59 - Ulla Leino

Täällä blogissa kirjoittelen erilaisista asioista, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet mieleeni pyörimään. Näiden lisäksi kirjoituksia tulee mm. muutokseen, painonhallintaan, tanssiin ym. liittyvistä asioista epämääräisin väliajoin.

Täältä voit lukea Tantsullan synnystä ja nykytilanteesta. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.