Aistimusten askelmerkit

Keskiviikko 5.6.2019 klo 10.47 - Ulla Leino

Miksi reagoimme eri lailla, vaikka aistikokemus olisi sama?

Tieto kokemuksesta kulkee samoja hermoratoja pitkin, hermoliitosten eli synapsien kautta aivoihin (limbiseen järjestelmään). Aivoissa sijaitseva limbinen järjestelmä toimii ”tunnekeskuksena”. Se ottaa vastaan aistimukset ja säätelee tunnereaktioita sekä emotionaalista kasvua. Näköhavainnot, äänet sekä kehosta tulevat aistimukset taas tallentuvat ja ne käsitellään aivopuoliskojen uloimmassa kerroksessa eli aivokuoressa.  Aivokuoressa sijaitsevat assosiaatioalueet jäsentävät erilaiset aistikokemukset kokonaisuudeksi aivojen alempien tasojen kanssa.

Aistikokemukseen reagoiminen on kiinni hermojärjestelmästä mutta myös oppimisesta. Opimme jatkuvasti omista kokemuksista ja ympäröivän yhteisön reaktioista. Mallitamme koko ajan, joko tietoisesti tai tiedostamatta, ympärillämme olevia ihmisiä ja tapahtumia. Erityisen voimakkaasti tämä mallittaminen näyttäytyy lasten oppimisen kanavana. Lapset seuraavat vanhempiaan, sisaruksiaan tai muita läheisiään ja imevät heidän toimintatapojaan itselleen. Näin oppi siirtyy sukupolvelta toiselle, eikä kaikkea tarvitse itse kantapään kautta opetella. Valitettavasti myös ns. haitalliset tavat reagoida tallentuvat geeneihimme ja sitä kautta omaan reagointipatteristoomme. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: aistit, aistimukset