Työnohjaus

Työnohjauksessa pääset kehittämään työstäsi ja ammatti-identiteettiäsi sekä tutkimaan ja arvioimaan työstäsi nousevia asioita ja ilmiöitä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa, peilaten niitä omiin kokemuksiin ja tunteisiin. Työnohjauksen avulla sinun on mahdollista löytää uudenlaisia näkökulmia ja toimintatapoja työhösi.

Työnohjaus voi olla myös koko työyhteisön tai työryhmän yhteistä ryhmätyönohjausta. Tavoitteena voi olla mm.ryhmän vuorovaikutuksen kehittäminen, yhteistyön paraneminen ja yhteisten haasteiden käsitteleminen.


Työnohjaajana

Työnohjaajana olen vielä alkutaipaleella, sillä aloitin työnohjausopinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2021 ja valmistuminen häämöttää jo joulukuussa 2022. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry.n hyväksymä.

Minulta löytyy vahva ammattitaito, yli 30 vuoden ajalta, psykiatrisen hoitotyön alueelta. Erityisosaamisen alueet ovat kuntouttava psykiatrinen hoitotyö sekä nuorisopsykiatria. Työnohjaus on kuitenkin hyvin tuttua myös ohjattavana olemisen suunnalta katsottuna, olen päässyt hakemaan kokemusta ja oppia hyvin monenlaisista työnohjauksista aina draamasta analyyttiseen keskusteluun.

Viitekehyksenä työssäni on kognitiivinen terapiatyö yhdistettynä voimavarakeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen ajattelumalliin. Työskentelyssä käytän mielelläni apuna toiminnallisia menetelmiä ja NLP.tä. Koska olen koulutukseltani psykiatrisen sairaanhoitajan lisäksi tanssi-liiketerapeutti, on työnohjaus mahdollista toteuttaa myös kehollisia menetelemiä hyödyntäen.


Työnohjaus opintojeni aikana toimii harjoittelutyönohjauksena, minkä vuoksi myös hinta on edullisempi.


Kysy lisää ja pyydä tarjous:

Ulla Leino

tantsulla@gmail.com

045-2073108