TANSSI-LIIKETERAPEUTIN / SAIRAANHOITAJAN PALVELUT:

Tanssi-liiketerapeutin/sairaanhoitajan palvelut on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta (skype, zoom, WhatsApp videopuhelu, teams, google meet).


Terapeuttinen keskustelu:

80 € / 60 min

Terapeuttinen keskustelu mahdollistaa erilaisten elämän kriisien ja kipupisteiden käsittelyn luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa. Työskentelyssä sovelletaan tarvittaessa keskustelun tukena erilaisia luovia ja voimauttavia työskentelymenetelmiä. Keskustelemaan voit tulla, on asiasi pieni tai iso tai vaikka ilman selkeää ongelmaa. Ajatusten järjestäminen toisen kanssa keskustellen autaa yleensä paljon.

Viitekehyksenä käytän kognitiivisen terapiatyön menetelmiä yhdistettynä voimavara- ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn sekä NLP.tä.

Tullaksesi vastaanotolleni et tarvitse lähetettä, puhelinsoitto riittää. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja sairaanhoitajana minua sitoo vaitiolovelvollisuus. Jos keskustelu tuntuu vaikealta, niin tartutaan ongelmaan luovia menetelmiä käyttäen kirjoittaen, maalaten, valokuvaten tms. etsien positiivisia ratkaisumalleja ja hyödyntäen omia taitojasi ja voimavarojasi.

Keskustelut on mahdollista toteuttaa myös etänä (esim. Skype, WhatsApp -videopuhelu, zoom)


Elämäntapaohjaus:

Toteutetaan 10 kerran sarjana, koko sarjan hinta yksilökäyntinä on 450 € (á 45 € / kerta). Maksu voidaan jakaa useampaan osaan. Yhden kerran kesto on 45 min.

Elämäntapaohjaus tapahtuu joko yksilöllisesti tai pienryhmässä. Ohjauksen viitekehyksenä toimii kognitiivisen terapiatyön menetelmät sekä NLP (Neurolingvistinen prosessointi). Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen ja pysyvä muutos elintavoissa, jolloin painosi putoaa tai tarvittaessa nousee ja hyvinvointisi paranee.

Ohjauksen aikana paneudutaan terveydellisiin, ravitsemuksellisiin ja liikunnallisiin tottumuksiin yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaisesti. Lähemmin tarkastelemme myös tunteiden, arvojen ja uskomusten vaikutusta omaan toimintaan ja muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Ohjausta on mahdollista saada joko yksilöohjauksena tai ryhmämuotoisena. Soita ja kysy itsellesi sopivaa pakettia. Ohjaus on mahdollista toteuttaa myös netin välityksellä (esim. skype, zoom, WhatsApp -videopuhelu)

Alkavista ryhmistä löydät tietoa palvelut/kurssit välilehdeltä.


Tanssi-liiketerapia:

85 € (lääkärin lähetteellä, lääkärin määräyksestä) / 60 min

105,40 € (ilman lähetettä, 85 € + ALV 24 %) / 60 min.


Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto, joka kuuluu luovien terapioiden ryhmään. Tanssi-liiketerapian keskiössä on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta. Tanssi ja liike toimivat pohjana itsen ja asioiden tutkimiselle, vahvistaen sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua. Tanssin ja liikkeen kautta on mahdollista tunnistaa ja käsitellä omia tunteita sekä tutkia vuorovaikusta muiden ihmisten kanssa.

Tanssi-liiketerapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille. Sitä voidaan käyttää muiden hoitomuotojen rinnalla tai pääasiallisena terapiana mm. mielenterveysongelmista, neurologisista häiriöistä, psykosomaattisista oireista tai kroonisesta kivusta kärsiville. Hyviä tuloksia on saatu myös henkilöiden kanssa, joilla verbaalinen ilmaisu sekä omien tunteiden ja ajatusten sanallistaminen on ollut vaikeata.

Viitekehyksenä terapiatyössäni käytän kognitiivisen terapiatyön menetelmiä yhdistettynä muihin luoviin työskentelymuotoihin.

Lisää tietoa tanssi-liiketerapiasta löydät Suomen tanssiterapiayhdistyksen sivuilta http://tanssiterapia.net/tanssi-liiketerapia/