TANSSI-LIIKETERAPEUTIN / SAIRAANHOITAJAN PALVELUT:


Tanssi-liiketerapia:

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto, joka kuuluu luovien terapioiden ryhmään. Tanssi-liiketerapian keskiössä on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta. Tanssi ja liike toimivat pohjana itsen ja asioiden tutkimiselle, vahvistaen sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua. Tanssin ja liikkeen kautta on mahdollista tunnistaa ja käsitellä omia tunteita sekä tutkia vuorovaikusta muiden ihmisten kanssa.

Tanssi-liiketerapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille. Sitä voidaan käyttää muiden hoitomuotojen rinnalla tai pääasiallisena terapiana mm. mielenterveysongelmista, neurologisista häiriöistä, psykosomaattisista oireista tai kroonisesta kivusta kärsiville. Hyviä tuloksia on saatu myös henkilöiden kanssa, joilla verbaalinen ilmaisu sekä omien tunteiden ja ajatusten sanallistaminen on ollut vaikeata.

Viitekehyksenä terapiatyössäni käytän kognitiivisen terapiatyön menetelmiä yhdistettynä muihin luoviin työskentelymuotoihin.

Lisää tietoa tanssi-liiketerapiasta löydät Suomen tanssiterapiayhdistyksen sivuilta http://tanssiterapia.net/tanssi-liiketerapia/


Terapeuttinen keskustelu:

Terapeuttinen keskustelu mahdollistaa erilaisten elämän mukanaan tuomien ongelmien käsittelyn luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa. Työskentelyssä sovelletaan tarvittaessa keskustelun tukena erilaisia luovia työskentelymenetelmiä. Terapeuttiseen keskusteluun voi tulla pienen tai ison ongelman kanssa tai vaikka ilman selkeää ongelmaa, usein ajatusten järjestäminen toisen kautta autaa paljon. Viitekehyksenä toimii kognitiivisen terapiatyön menetelmät.

Tullaksesi vastaanotolleni et tarvitse lähetettä, puhelinsoitto riittää. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja sairaanhoitajana minua sitoo vaitiolovelvollisuus. Jos keskustelu tuntuu vaikealta, niin tartutaan ongelmaan luovia menetelmiä käyttäen kirjoittaen, maalaten, valokuvaten tms. etsien positiivisia ratkaisumalleja ja hyödyntäen omia taitojasi ja voimavarojasi.


Painonhallinta / elämänhallinta:

Painonhallinnan / elämänhallinnan ohjaus tapahtuu joko yksilöllisesti tai pienryhmässä. Ohjaus koostuu PPP-menetelmän (Pieni Päätös Päivässä) materiaalista, kognitiivisesta työskentelystä sekä NLP.stä (Neurolingvistinen prosessointi). NLP on tullut uutena ohjaukseen lisäopintojeni myötä. Työskentelyn keskiössä on kokonaisvaltainen hyvinvointi, ei vain pelkkä laihtuminen.

Ohjauksen aikana paneudutaan terveydellisiin, ravitsemuksellisiin ja liikunnallisiin tottumuksiin yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaisesti. Lähemmin tarkastelemme myös tunteiden vaikutusta omaan syömiseen.

Seuraava ryhmä tulossa tammikuussa 2020 (Kurssit).