Monimuotoinen ympäristömme

Torstai 6.2.2020 klo 8.02 - Ulla Leino


Sisäinen ja ulkoinen ympäristömme, kuinka ne yhdistyvät ja mitenkä ne vaikuttavat meihin ja toimintaamme. Ketkä kaikki kuuluvat meidän lähipiiriimme ja kuinka kaukaa ihmiset toiminnallaan voivat vaikuttaa meidän elinympäristöömme?

Ympäristö ei pidä sisällään vain näkyvää ja käsin kosketettavaa. Ympäristö voi olla joko ulkoinen tai sisäinen. Ulkoisessa ympäristössä voi olla paljon muuttujia, joihin meidän ei ole mahdollista vaikuttaa ja siitä huolimatta nämä muuttujat voivat vaikuttaa suuresti meidän elämäämme. Sisäisessä ympäristössä meihin vaikuttavat aikaisemmat elämänkokemuksemme tunteineen sekä aikaisempien sukupolvien kokemukset, jotka ovat välittyneet kasvatuksen ja yhdessäolon myötä meille. Nämä kokemukset voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia. Ulkoinen ympäristö asettaa meidän elämiselle ja toiminnalle melko selkeitä rajoitteita, mutta suo myös mahdollisuuksia. Mitä nämä rajoitteet oikein voivat olla ja mitenkä ne vaikuttavat meidän olemiseemme? Sisäinen ympäristö on usein melko monipuolinen, eikä siellä välttämättä päde samat lait kuin ulkoisessa. Välillä olemme eri mieltä yleisen mielipiteen kanssa, mutta joudumme kuitenkin tekemään kompromisseja ja sovittamaan ulkoisen ja sisäisen maailman tarpeet sekä mielipiteet toistensa kanssa sopiviksi. Valitettavasti maailmasta löytyy paljon tilanteita, missä sisäisiin tarpeisiin eivät ulkoiset mahdollisuudet anna toteuttamisvälineitä, jolloin tarpeet jäävät joko osin tai kokonaan tyydyttämättä.

ULKOINEN YMPÄRISTÖMME

Minkälainen on sinun lähiympäristösi, mieti ja kuvaile sitä mielessäsi. Minun lähiympäristöni sijoittuu maalaismaisemaan. Kulkiessani kodin läheisyydessä voin nähdä isoja peltoaukeita, joilla tuntuu aina tuulevan. Keväällä pellot ovat ruskeina, ellei niille ole kylvetty syysviljaa tai ole heinällä, ja niiltä on helppo havaita eri eläinlajeja. Kesän kuluessa petojen väritys muuttuu vihreäksi, siitä vähitellen ruskean eri sävyihin ja lopulta sadonkorjuun jälkeen palaavat tummanruskeiksi multapelloiksi. Talvella lumi peittää pellot ja valkaisee luonnon. Viljan heilimöidessä on mahdollista kuulla tuulen suhinaa ja kuinka tuuli helisyttelee viljaan omia kelloja. Maaseudulle kuuluvat myös erilaiset tuoksut, tai voisi niitä myös hajuiksikin sanoa, kun maanviljelijät ajavat pelloille lietelantaa, joista lähipelloillemme ilmestyy ehkä epämieluisin eli sikalan liete. Toisaalta tuo haju tietää elantoa toisille, toisille ruokaa pöytään eli ei valiteta. Nykyinen ympäristö eroaa suuresti lapsuuden ympäristöstä, koska olen asunut ja kasvanut kaupunkimaisemassa, tämä maisema on muokkautunut sisäiseksi ympäristöksi ja vaikuttaa muistojen kautta omaan arvomaailmaani.

Nämä elämän fyysiset puitteet asettavat meille erilaisia haasteita, rajoitteiden ja mahdollisuuksien muodossa. Kaupungissa liikkuminen julkisilla liikenneyhteyksillä on helppoa ja niillä pääsee ainakin melkein joka päivä liikkumaan. Maaseudulla julkiset liikenneyhteydet toimivat minimaalisesti, usein vain koulujen toiminta-aikoihin. Fyysisten puitteiden lisäksi yhteiskunta ja yhteisö, missä asumme, asettaa tietyt käyttäytymisen ja toiminnan normit, joita kaikkien odotetaan noudattavan. Kaikkien odotetaan hankkivan itselleen ammatin ja sitä kautta työllistyvän ja ansaitsevan oman elantonsa. Jokaisen tulee käyttäytyä korrektisti ja huomiota herättämättä, lain kirjaimen mukaisesti. Erilaiset muoti-ilmiöt asettavat omat haasteensa elämässä etenemiseen.  Jos jostain syystä et näitä odotuksia täytä, katsotaan sinun epäonnistuneen ja kokemus voi olla hyvinkin voimakas. Tämä kokemus voi herättää pettymyksen tunteita ja tuottaa häpeä sekä aiheuttaa itsen väheksymistä. Toisaalta Suomi hyvinvointivaltiona tarjoaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden koulutukseen ja on paljon kiinni henkilön omasta motivaatiosta, kuinka siitä suoriutuu. Työllistymisessä voi olla paljonkin rajoitteita ja mahdollisuuksia huolimatta omista tiedoista ja taidoista, jos olet valmis tekemään töitä oman koulutuksen ulkopuolelta ja hakemaan uusia kokemuksia eri aloilta on työllistyminen monesti helpompaa.  Rajoitteita tuovat elämäämme myös yhteiskunnan asettamat lait ja asetukset, mutta nämä myös suovat mahdollisuuksia meidän toiminnallemme.

SISÄINEN YMPÄRISTÖMME

Mitä kuulukaan meidän sisäiseen ympäristöömme, minkälaiset ovat meidän mielensisäiset maisemat ja kuinka paljon ne vaikuttavat omiin valintoihimme?  Muistot luovat erilaisia toimintamalleja, ne voivat tuottaa pelkoa ja surua yhtä lailla kuin iloa ja rohkeutta. Toiset muistot toimivat meidän voimavaroinamme, kun toiset vievät voimia ja saavat meidät varuillemme. Muistoista nousee sekä hyviä että huonoja asioita, jotka värittävät omia odotuksiamme ja toimintaamme. Aina näitä muistojen vaikutuksia emme edes huomaa tai tajua, koska reaktiot ovat voineet muuttua automaattisiksi. Jokin ympäristöstä tuleva haju tai ääni voi aiheuttaa paniikkikohtauksen ilman, että ymmärrämme, miksi näin tapahtuu. Tässä tulee apuun eri terapiamuodot, jolloin on mahdollista lähteä tutkimaan tilannetta missä paniikkikohtaus on ilmaantunut. Kun tilanne on saatu selville, samalla yleensä selviää muistin aktivoivan ärsykkeen laatu ja näin päästään työskentelemään mielen maailmassa ja korjaamaan muistojen mielleyhtymiä ja omaa kokemusmaailmaa. Toisinaan mielensisäiseen maailmaan on vaikea sukeltaa ja löytää oikeaa reittiä, koska kaikki tieto ei ole meidän itsen kokemaa vaan on siirtynyt aikaisemmilta sukupolvilta mallittamalla sekä tarinoiden kautta. Tällöin historia vaikuttaa meihin ja meidän sisäisen ympäristömme muokkautumiseen voimakkaasti.

Sisäiseen ympäristöömme saattaa kuulua paljon erilaisia henkilöitä, vaikka emme heitä oikeasti henkilökohtaisesti tunnekaan. Näiden henkilöiden olemassaoloa ja heidän paikkaansa sisäisessä elämässämme kuvaa hyvin NLP kouluttajani käyttämä henkilögalleria sana. Tänne henkilögalleriaan voimme tallettaa meille tärkeitä ja kyllä sinne pujahtaa välillä mielestämme vähemmän tärkeitäkin henkilöitä. Heillä on kuitenkin ollut elämässämme jokin vaikutus tai heidän olemassaolollaan tulee olemaan jonkinlainen vaikutus meidän sisäiseen ja ehkä myös ulkoiseen maailmaamme. Toisinaan henkilögalleriasta voi nousta yllättäviäkin hahmoja tietoisuuteemme, mikä saattaa hämmentää ja pistää miettimään miksi juuri kyseinen henkilö sieltä putkahti ja mitä se minulle merkitsee.

Monesti nostetaan esille kuinka tärkeää on tuntea sekä oma, perheen, suvun ja jopa oman kansakunnan historia.  Mistä olen tullut ja minne olen menossa. Historia voi selittää itselle hämmennystä tuottavia reaktioita omassa elämässä ja kokemusmaailmassa.

ULKOINEN JA SISÄINEN YHDESSÄ

Emme voi erottaa ympäristöjä toisistaan, sillä kumpikin on olemassa, olimme sitten missä hyvänsä. Toisinaan ulkoisen ympäristön järjestäminen auttaa sisäistä ympäristöä ja omia ajatuksia järjestäytymään. Itse käytän tätä ulkoisen ympäristön järjestämistä hyödykseni, kun ajatukset alkavat mennä solmuun enkä tiedä minne seuraavaksi suuntaisin. Suurena apuna ulkoisen ympäristön järjestämisessä onkin oma mieheni, joka joutuu myllerryksen aikana siirtelemään kanssani huonekaluja ja toisinaan vaihtaa eri huoneiden toimintoja keskenään. Yleensä ja onneksi kuitenkin pienempi järjestely riittää, tavaroiden paikoilleen laittaminen ja turhan tavaran karsiminen luovat tilaa ajatusten järjestäytymiselle ja tätä kautta myös sisäisen ympäristön järjestäytymiseen.

Olen myös saanut kokea kuinka tanssi-liiketerapian ja terapeuttisten keskusteluiden avulla henkilöiden ympäristöt ovat päässeet sopusointuun keskenään ja elämä on muuttunut seesteisemmäksi. Aina tulee yllätyksiä, mutta niihin oppii suhtautumaan uudella tavalla ja etsimään uusia ratkaisuja omasta sisäisestä sekä ulkoisesta ympäristöstä, sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta. 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini