SYMBOLIT TERAPIATYÖSSÄ

Torstai 28.2.2019 klo 17.19 - Ulla Leino


Symbolit ovat olleet itselleni voimakkaasti esillä viimeisten kuukausien aikana. NLP Master kurssilla teimme viimeksi symboliesineiden avulla omien sisäisten osiemme välistä keskustelua. Tämä avasi jälleen ovia aikaisemmin käytössäni olleisiin, mutta mielen syövereihin uponneisiin työskentelymenetelmiin. Menetelmiin, joita olen mielestäni menestyksellisesti ottanut mukaan myös terapiatyöskentelyyn, terapeuttisten keskusteluiden osaksi. Samalla olen miettinyt mitä kaikkia mahdollisuuksia symboliikka voikaan tuoda mukanaan työskentelyyn ja ihmisen elämään.

KUVALLINEN SYMBOLIIKKA

Yksi erityinen mielialueeni terapiatyöskentelyssä ovat tunteet, niiden havaitsemisen ja hallitsemisen tutkiminen. Tähän olen käyttänyt useamman asiakkaan kohdalla taideterapeuttista menetelmää (The Mai Color Glossary), missä tietyille määritellyille tunteille valitaan väri ja piirretään oma jokaisen kyseistä tunnetta kuvaava symboli. Menetelmässä mietitään myös tunteiden ilmaisua, miten ympäristö reagoi omaan ilmaisutapaan ja muistellaan tunteeseen liittyviä tapahtumia. Piirretyillä symboleilla ja väreillä on merkitystä, kun lähdetään tekemään kuvallista ilmaisua syntyneistä muistoista. Tunteet on helpompi sijoittaa kuvaan symboleiden avulla, jolloin kuvallinen ilmaisu vapautuu ja tunteet voi tehdä turvallisesti näkyväksi. Olen monesti laajentanut kyseisen menetelmän käyttöä myös muihin tunteisiin ja ottanut mukaan myös liikettä sekä oman kehon piirrettyjen ääriviivojen täyttämistä joko tunneväreillä tai symboleilla. Tarkoituksena on kuitenkin aina ollut saada tunteet havaittaviksi ja näkyviksi, jotta niitä on helpompi tutkia ja etsiä uusia toimintatapoja tunteiden kuormittavaan tilanteeseen.  Kuvallisessa symboliikassa voidaan käyttää piirtämisen sijaan myös valmiita kuvia, valokuvausta, savityötä ym. visuaalista kanavaa hyödyntävää menetelmää.

ESINEET SYMBOLEINA

Esineetkin voivat toimia symboleina erilaisille asioille, joita halutaan tutkia. Viimeisin omakohtainen kokemus omien sisäisten osieni tutkimisessa, näiden osien keskinäiseen vuoropuheluun paneutumiseen, oli NLP Master opintoviikonlopun päätteeksi tehty harjoitus pienten esineiden avulla. Tämä harjoitus sai minut muistelemaan mitä kaikkea olen työurani aikana tehnyt symbolisen työskentelyn kautta ja samalla muistui monta tärkeää kohtaamista erilaisten ihmisten ja ongelmien parissa. Iso kiitos näille henkilöille, jotka ovat minuun luottaneet ja jakaneet itselleen tärkeitä, henkilökohtaisia sekä vaikeita asioitaan! Mutta palataanpa takaisin pieniin esineisiin, jotka antavat mahdollisuuden työskennellä isojen asioiden äärellä pienessäkin tilassa. Ei tarvita isoja näyttämöitä, ei useita näyttelijöitä eikä ulkopuolisia ohjaajia. Pienet esineet voivat esittää elämäämme vaikuttavia henkilöitä, tunteita, ajatuksia, ihan mitä vain milloinkin haluamme.

Muistoistani nousi oman elämän ohjaaja -harjoitus, jota usein kutsunkin näyttämötyöskentelyksi. Tätä työskentelyä olen käyttänyt traumaattisten tapahtumien työstämiseen, jolloin sekä tilanne että omat tunteet on ulkoistettu näyttämölle ja näyttelijät ovat olleet pehmoleluja. Traumaattista tapahtumaa läpikäyvä henkilö on toiminut näytelmän ohjaajana ja hän on voinut muuttaa tapahtumien kulkua haluamaansa suuntaan, saaden näin helpotusta omaan tunnetilaansa. Muistijäljen aiheuttamaa tunnetilaa muokkaamalla voidaan vähentää traumaattisen tilanteen jatkuvaa haavoittavuutta ja mahdollistetaan elämässä eteenpäin menemistä. Kehoon ja mieleen jääneet tunnekuormat, kun voivat aiheuttaa yllättäviä reaktioita elämän tavanomaisissakin hetkissä jopa yksittäisen hajun, äänen tms. aiheuttamana. Itse olen pehmoleluista tykkäävänä käyttänyt lapselta jääneitä leluja hyödykseni, mutta esineeksi käy mikä tahansa huoneessa oleva tai kassista löytyvä arkinenkin esine.

SANALLINEN SYMBOLIIKKA

Kaikki henkilöt eivät kuitenkaan ole visuaalisia tai kinesteettisiä, joten tarvitaan vielä auditiivisille eli kuulon kautta työskenteleville henkilöille omat tapansa symboleille. Tarvitaan sanoja ja musiikkia, joten niitä voidaan myös hyvin käyttää terapiatyöskentelyssä (musiikki- ja kirjallisuusterapia). Kun mietitään laulun sanoja tai säveltä, rytmiä tms. Kuinka monelle ne nostattavatkaan erilaisia muistoja tai ajatuksia? Mikä merkitys on ihmisille esim. häävalssin tai nykyään häätanssin musiikilla. Musiikki kertoo usein yhteisestä matkasta, on syntynyt ns. omia kappaleita, jotka herättävät hyviä muistoja ja saavat aikaan hyvän olon hormonien lisääntymisen. Laulujen sanoista voidaan keskustella ja niihin voidaan sijoittaa omia tunteita. Muistoistani nousee jälleen kohtaaminen, missä vaikeaan asiaan päästiin käsiksi laulun sanojen kautta. Laulun sanat nousivat kuin vahingossa esille tärkeäksi kommunikaatiovälineeksi kuvallisen työskentelyn (scrapbook) myötä. Sanallista symbolityöskentelyä voi tehdä myös runouden sekä tarinoinnin kautta, voidaan lukea runoja ja keskustella niistä tai kirjoittaa omia runoja eri menetelmiä hyödyntäen. Itsetuntoa ja minäkuvaa työstettäessä olen kokenut hyväksi runoilemisen oman nimen kirjaimia hyödyntäen ja metaforia käyttäen. Tarinoinnista itselläni ei ole juurikaan kokemusta, mutta lukemani perusteella sitä on käytetty menestyksekkäästi erityisesti lasten traumaattisten asioiden käsittelyssä.

KUVALLINEN, ESINEELLINEN, SANALLINEN, RYTMINEN, LIIKKEELLINEN

Mitä kaikkia väyliä voikaan käyttää symboliseen työskentelyyn. Liike, itse kinesteettisenä ihmisenä, on mielestäni aina olennainen osa kaikkea työskentelyä. Kaikissa työskentelymuodoissa liike näkyy vähintään käden toimintoina, mutta myös sisäisenä värinänä, tunteiden aiheuttamina kehollisina reaktioina. Liikkeen ei tarvitse aina olla isoa ja näkyvää, jotta se olisi vaikuttavaa. Kaikki ovat yhtä hyviä tapoja, toiset ovat luonteenomaisempia itselle kuin toiset. Näitä itselle luonteenomaisia tapoja tulee hyödynnettyä enemmän, mutta välillä pitää mennä pois omalta mukavuusalueelta ja huomioida apua tarvitsevan ominaisuudet. Jotta menetelmät pysyvät muistissa aktiivisina eivätkä hautaudu kaiken muun tiedon alle, tulee niitä välillä nostaa esille ja harjoitella myös itse, tutkia omia ajatuksia ja tunteita saaden tärkeitä kokemuksia.

Symbolit_sisaisten_osien_keskustelu.jpg

Avainsanat: symboliikka, terapia


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini