Terapeuttista tanssia vai tanssi-liiketerapiaa

Maanantai 29.4.2019 klo 21.35 - Ulla Leino


Voiko tanssi olla terapeuttista? Milloin siitä tulee terapiaa?  Mitenkä terapia ja terapeuttinen eroavat toisistaan?

Yleisesti tiedetään, että tanssi tuottaa paljon hyvänolon hormoneja, lievittää kipuja ja aktivoi ihmisiä. Tanssin avulla voidaan luoda uusia sosiaalisia kontakteja ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin, kuulua johonkin yhteisöön. Seuratanssit ovat hyvä esimerkki juuri tuosta sosiaalisesta yhteydestä.  Tanssi toimii hyvänä apuna myös kestävyyskunnon parantamisessa ja ylläpitämisessä. Verenkiertoelimistö saa miellyttävällä tavalla tarvitsemaansa rasitusta, hyvänolon hormonien helliessä koko elimistöä.

Esimerkiksi kivun hoidossa voidaan käyttää tietoista liikettä ja terapeuttista tanssia tai ihan tanssi-liiketerapiaa. Tuolloin saadaan henkilön omat liikemateriaalit hoitamaan kipua, liikkeet voidaan kohdistaa juuri kivun alueelle ja näin saadaan yhteys aivoissa sijaitsevaan liikekeskukseen ja samoilla alueilla olevaan tunnekeskukseen. Näin on mahdollista rajoittaa kivun tunnetta, varsinkin jos kipu on muuttunut krooniseksi ja varsinaisen kivun lähde on jo parantunut. Tällöin kipureseptorit ovat jääneet aktiivisiksi ja varoittavat kivusta, vaikka kipua ei enää pitäisi tuntua.

 

TERAPEUTTINEN TANSSI

Terapeuttista tanssia toteutetaan yleensä ryhmämuotoisena ja sitä voi ohjata tanssi-liiketerapeutti, mutta yhtä hyvin tanssinopettaja. Terapeuttisessa tanssissa voidaan ohjaajan mieltymysten mukaan paneutua tanssitekniikkaan ja sitä kautta tanssin hyvää tekeviin vaikutuksiin tai lähteä liikkeelle ryhmäläisten omista potentiaalisista liikkeistä ja niiden tukemisesta. Terapeuttisen tanssin tunnilla kokeillaan erilaisia tekniikoita, tutkitaan kuinka liikun esimerkiksi eri korkeustasoilla tai miltä tuntuu tanssia erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Kaiken taustalla on kuitenkin pyrkimys saada tanssin hyvää tekevät vaikutukset hyötykäyttöön miellyttävällä tavalla.

Itse painotan, ohjaamissani terapeuttisen tanssin ryhmissä, kehon ja mielen sekä ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta. Tällöin päästään tutkimaan itseä ja tutustumaan itseen liikkujana tanssin ja liikkeen avulla. Ryhmä aloitetaan ohjatulla lämmittelyllä, joka johtaa ryhmäläisten omaan improvisaatiotuokioon. Improvisaatiotuokiossa jokainen voi toteuttaa itselleen omista liikkumista ja yhdistää sitä ohjattuun materiaaliin. Joskus meno voi olla rauhallista, toisinaan taas vauhdikasta, riippuen ryhmäläisten mieltymyksistä ja toiminnasta. Terapeuttinen tanssi on aina sosiaalista ja mahdollistaa yhteyden toisiin ihmisiin. Terapeuttinen tanssi tulisi mielestäni olla voimauttavaa, minkä vuoksi tunti lopetetaan aina rauhoittumiseen ja rentoutushetkeen.

 

TANSSI-LIIKETERAPIA

Tanssi-liiketerapia on aina koulutetun tanssi-liiketerapeutin toteuttamaa ja sen taustalla on  jokin viitekehys, itselläni se on kognitiivinen terapiatyöskentely. Terapiaa voidaan toteuttaa yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena. Tanssi-liiketerapia on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto, joka kuuluu luovien terapioiden ryhmään. Näistä luovista terapioista käytetään myös taideterapia nimitystä ja näihin luetaan tanssi-liiketerapian lisäksi musiikki-, kuvataide - ja ekspressiivinen taideterapia. Tanssi-liiketerapian keskiössä on keho-mieli -yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta. Terapiassa asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus on ensiarvoisen tärkeää.  Tanssi-liiketerapia on aina prosessi, jossa keskitytään erilaisten ongelmien tutkimiseen ja ratkaisujen löytymiseen liikkeen kautta, liike synnyttää tunteita ja mahdollistaa käyttäytymisen muutoksen. Koska tanssi-liiketerapia on yksi psykoterapian muoto, on siinä aina myös teoreettinen viitekehys taustalla. Itse käytän terapia viitekehyksenä kognitiivisen terapiatyön menetelmiä yhdistettynä muihin luoviin työskentelymuotoihin.

 

KOKEILEMAAN

Yhteistä terapeuttisen tanssin ja tanssi-liiketerapian työskentelyssä on ns. improvisaatio, jolloin henkilön omat potentiaaliset liikkeet vapautetaan keho ja mielen eheytymisen tueksi. 

Terapeuttista tanssia on mahdollista päästä kokeilemaan kanssani vielä tämän kevään ja kesän aikana parina lauantaina. Jos tanssi-liiketerapia kiinnostaa ja koet tarvetta syvempään työskentelyyn itsesi tai joidenkin ongelmien parissa, lähdetään yhdessä tutkimusmatkalle.

Terapeuttisen tanssin työpajat, Aistimusten askelmerkit, ovat lauantaina 11.5.2019 ja 8.6.2019 klo: 9.30 - 13.30. Tarkempia tietoja työpajoista löydät TÄÄLTÄ.

yksiloterpia.jpg

Avainsanat: tanssi-liiketerapia, terapeuttinen tanssi, luovat terapiat, taideterapia


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini