Arvomaailman kartalla Tantsullan tapaan

Tiistai 19.6.2018 klo 9.32 - Ulla Leino


Opiskelen tällä hetkellä NLP Practitioner – opintokokonaisuutta ja viimeisimmällä lähijaksolla kävimme läpi loogisia tasoja, jotka ovat ihmisen toiminnan eri tasoja ja ne voidaan löytää kaikista inhimillisistä järjestelmistä.  Loogisia tasoja ovat ympäristön, käyttäytymisen ja toiminnan, kykyjen ja taitojen, arvojen ja uskomusten, identiteetin taso. Näiden lisäksi on vielä spirituaalinen taso, missio ja elämän ”ydin”. Omalla historiallamme on vaikutus kaikkiin loogisiin tasoihin ja vaikutus voi olla joko tiedostamatonta tai tietoista.  Päädyin pohtimaan ensin omia arvojani ja uskomuksiani koulutuspäivän aikana tehdyssä harjoituksessa, jonka jälkeen tarkastelin myös Tantsullan arvoja kyseisen järjestelmän kautta.

Mitä on NLP?

NLP tulee sanoista Neuro Linguistic Programming. Neuro viittaa aivoihin, neurologiaan, siihen miten psyykkinen elämämme on järjestynyt. Linguistic tuo mukaan kielellisen toiminnan, keskittyen siihen mitenkä kieli meihin ja toimintaamme vaikuttaa. Programming kuvastaa mielemme ja toimintamme ”ohjelmaa”, joka jakautuu erilaisiin jaksoihin ja sillä on aina jokin tarkoitus. NLP:ssä yhdistyvät sekä mieli että keho ja ne yhdistävät meidät ajatuksiemme, puheidemme ja tekojemme kautta muihin ihmisiin, koko maailmaan ja sen henkiseen ulottuvuuteen samalla kun voimme luoda eheämpää suhdetta itseemme.

Arvojen ja uskomusten taso

Arvojen ja uskomusten tasossa pohditaan mikä on itselle tärkeää ja miksi teen juuri niin kuin teen, mikä saa minut tekemään erilaisia asioita juuri omalla tyylilläni. Omien arvojen toteutumiseen vaikuttavat itsellemme kehittyneet uskomukset, joita elämme täysin tosina. Näihin uskomuksiin vaikuttaa kuitenkin meidän aikaisempi elämänhistoriamme, jopa meidän vanhempiemme tai vielä kauempaa esivanhempiemme uskomukset. Uskomukset, kuten traumatkin kun voivat olla ns. ylisukupolvisia ja siirtyä kehityskaaressa eteenpäin tiedostamattomina. Onneksi sekä itse kehittämiämme että ylisukupolvisia uskomuksia on mahdollista tietoisesti muuttaa, kunhan ne ensin havaitsee ja niistä uskaltaa päästää irti.

Omien arvopohdintojeni jälkeen päädyin kiteyttämään tärkeimmät Tantsullan toiminnan arvot kolmeen pääkokonaisuuteen, jotka ovat aito kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus sekä luottamuksellisuus.

  •      Aito kohtaaminen

”Itsensä tiedostaminen on avain toisen kohtaamiseen. Silloin en näe sinua itseni lävitse vaan suoraan, sellaisena kuin sinä olet. Sinä vapaudut olemaan sinä kun minä olen minä. En enää käytä sinua vaan kohtaan sinut. Tällaisen tietoisuuden omaavan ihmisen lähellä on helppo olla, sillä hänellä ei ole vaatimuksia minun suhteeni eikä hän pyri muuttamaan minua.”
Terapeutti Tommy Hellsten

Aito kohtaaminen on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen näkökulman ihmisen elämään.  Itse pidän tärkeänä ihmisten tasavertaisuuden yhdessä toimittaessa, kaikissa ihmisissä ja jopa kipeimmissäkin asioissa on aina jotain hyvää, jotain eteenpäin vievää.  Sairauden tai itselle ison ongelman kohdatessa tuota hyvää voi olla välillä vaikea löytää, negatiiviset asiat nousevat voimakkaasti mieleen. Kun jaksaa uskoa, että asiat menevät eteenpäin ja positiivinen näkökulma löytyy, vaikuttaa se positiivisesti myös tervehtymiseen tai tarvittaessa asian hyväksymiseen.

Aito kohtaaminen mahdollistaa myös kanssa kulkemisen, jolloin on mahdollista havaita enemmän toisen ihmisen tarpeita ja vastata niihin hänen persoonallisen prosessointinopeuden mukaisesti. Kanssa kulkeminen mahdollistaa vastavuoroisen kommunikaation, kumpikin antaa ja saa suhteelta jotain. On aikaa aidosti kuunnella mitä toisella on kerrottavana ja paneutua sanottuun. Ihmiset reagoivat eri lailla aikaan, toiset elävät hetkessä toiset ovat ajan suhteen järjestelmällisempiä ja tarvitsevat aikatauluja selvitäkseen elämästä sekä sen tuomista muutoksista. Toisinaan on hyvä osata molemmat suhtautumistavat, jolloin voi minimoida omat stressitekijät turhan kiireen osalta ja päästä välillä irti määritellyn ajan tuomasta oravanpyörästä. Myös persoonallisuus vaikuttaa suuresti ajan kokemiseen sekä muutoksen vastaanottamiskykyyn. Toiset tarvitsevat paljon tietoa ja aikaa kypsytellä asiaa, toisille asiaan heittäytyminen taas tuntuu hyvinkin luontevalta ja he ovat valmiita muutokseen sekä uusien asioiden vastaanottamiseen nopealla aikataululla.

  •   Kokonaisvaltaisuus

"Mikä mestariteos onkaan ihminen! Kuinka ylevä järjeltään! Kuinka rajaton kyvyiltään! Kuinka ilmehikäs ja ihmeteltävä muodoiltaan ja liikkeiltään! Toiminnassaan enkelin näköinen! Ajatuksiltaan Jumalan kaltainen! Maailman kaunistus! Kaikkien elollisten alkukuva!"
William Shakespeare; Hamlet, 2.2. Suom. Yrjö Jylhä
Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen olento ja kaikki nämä puolet vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa. Kuten aikaisemmin tekstissä mainitsin, vaikuttavat monet asiat tiedostamattomina meidän elämäämme sukupolvien takaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on varmaankin monelle pikkukylässä asuvalle tuttu asia. Naapurikyläläistä kartetaan, eikä naapurikylän tapahtumiin voi osallistua. Mutta miksi, siitä ei välttämättä ole minkäänlaista tietoa, näin vain on aina ollut. Kun ylisukupolvisen uskomuksen, kauan tms. löytää lomasta toiminnastaan ja saa sen purettua pois avautuu elämään paljon uusia mahdollisuuksia kaikilla elämän osa-alueilla. Näin on mahdollista tarttua myös erilaisiin mieltä painaviin ja jopa terveydellisiin asioihin. Ajatusmaailman avartamisella ja toimintatapojen muuttamisella saadaan paljon positiivista aikaan yksilön ja hänen lähimmäistensä elämässä.
  •  Luottamuksellisuus

”Paras tapa selvittää voitko luottaa toiseen, on luottaa häneen”.
Ernest Hemingway

Luottamus on erittäin tärkeää käytäessä läpi ihmisten henkilökohtaisia ja arkoja asioita, eikä niitä saa jakaa muille ilman asianomaisen lupaa. Terveydenhuoltohenkilönä minulla on lain määrittämä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Mitä luottamus oikeastaan on?

Luottamus on ihmisen sosiaalista käyttäytymistä muovaava psyykkinen voima. Luottamus ei synny hetkessä ja sen synnylle täytyy antaa riittävästi aikaa ja tilaa kehittyä. Jotta voimme luottaa toisiin ihmisiin on meidän ensin pystyttävä luottamaan itseemme. Luottamuksen syntyyn tarvitaan toisen tuntemista, samalle aaltopituudelle pääsemistä, tai kuten NLP:ssä puhutaan toisen henkilökohtaiselle kartalle pääsemistä.  Luottamus syntyy sanoista, teoista, asennoista, eleistä ja yhteisestä ymmärryksestä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini